سهامداران بانک صادرات از این پس با استمرار تراز مثبت این بانک همراه خواهند بود.

به گزارش بورس امروز؛ 24 فروردین 1401 بود که سمت مدیریت بانک صادرات از حجت اله صیدی به سید ضیاء ایمانی انتقال یافت. مدیرعامل جدید بانک صادرات، به عنوان یکی از مدیران با سابقه نظام بانکی، تا پیش از این مدیریت عاملی بانک های سینا، رفاه و مهر اقتصاد را برعهده داشت.

همچنین ریاست هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان، عضویت در هیئت مدیره های بانک ایران و بلاروس، شرکت اعتبارسنجی و شرکت فولاد مبارکه نیز از دیگر مواردی است که در کارنامه وی به ثبت رسیده است.

تسهیلات اعطایی بانک در اولین ماه از سال جاری درآمدی معادل 30 هزار میلیارد و 366 میلیون و 516 هزار ریال برای بانک رقم زد، این درآمد در اردیبهشت ماه به 30 هزار میلیارد و 519 میلیون و 15 هزار ریال رسید. درآمد سرمایه گذاری های این بانک نیز در اردیبهشت 1401 تا 267 میلیارد و 366 میلیون ریال افزایش یافت و درآمد کارمزد حاصله نیز از 2 هزار میلیارد و 501 میلیون ریال در فروردین 1401 با رشدی حدود 9.5 درصدی به 2 هزار میلیارد و 739 میلیون ریال افزایش یافت.

از کل درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی در اردیبهشت 1401، حدود 41 درصد به مرابحه، 20 درصد به خرید دین، 17 درصد به فروش اقساطی، 8 درصد به بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده و مابقی به سلف، مضاربه، مشارکت مدنی و جعاله تعلق دارد.

مانده سپرده بانک صادرات در فروردین ماه، 86 هزار میلیارد و 967 میلیون و 510 هزار ریال بوده است که در اردیبهشت با رشدی حدود 71 درصد به 148 هزار میلیارد و 605 میلیون و 721 هزار ریال رسیده است. از کل مانده سپرده در اردیبهشت ماه، 49 درصد به سپرده های دیداری ریالی نزد بانک ها و مابقی به سپرده های دیداری ارزی نزد بانک ها تعلق دارد.

مانده سرمایه گذاری این موسسه مالی در دومین ماه از سال جاری در اوراق بدهی 87 هزار میلیارد و 876 میلیون و 864 هزار ریال بوده که به صورت تقریبی 40 درصد آن به اوراق بهادار دولتی و مابقی به سایر اوراق تعلق گرفته است. مانده سرمایه گذاری در سهام نیز در اردیبهشت ماه 224 هزار میلیارد و 30 میلیون و 16 هزار ریال بوده که حدود 95 درصد آن به سرمایه گذاری در سهام بلند مدت و مابقی سرمایه گذاری در سهام با دید کوتاه مدت اختصاص یافت.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز