گزارش افزایش سرمایه بانک سینا از اسفندماه سال گذشته در سازمان حسابرسی در حال بررسی است.

به گزارش بورس امروز؛ جعفر صفائی مزید مدیرعامل بانک سینا اعلام کرد: گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت 18 اسفندماه 1400 برای سازمان حسابرسی ارسال شده است.
وی از سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی بانک نام برد که این گزارش از سوی آن مجموعه در حال رسیدگی است.
مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: به محض تایید، گزارش مذکور جهت صدور مجوز افزایش سرمایه برای سازمان بورس ارسال می گردد.

  • منبع خبر : کدال