شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مالکیت خود را در لیزینگ ایران خودرو واگذار می کند.

به گزارش بورس امروز؛ در واگذاری 100 درصدی سهام لیزینگ ایران خودرو(سهامی خاص)، 50 درصد سهم متعلق به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) و 50 درصد دیگر آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) است.
این بلوک 100 درصدی شامل 699 میلیون و 998 هزار سهم است که ارزش پایه هر سهم دو هزار و 312 ریال تعیین شده است.
بر این اساس ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری یک هزار و 618 میلیارد و 376 میلیون ریال است. سپرده شرکت در این مزایده 161 میلیارد و 838 میلیون ریال اعلام شده است.
پاکات مزایده در ساعت 15 روز شنبه 21 خرداد 1401بازگشایی خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال