بورس کالا در اطلاعیه ای نحوه محاسبه قیمت پایه شیشه در معاملات گواهی سپرده کالایی را اعلام کرد.

به گزارش بورس امروز، در جدیدترین نامه مدیریت بازارهای مالی بورس کالای ایران آمده است: قیمت پایه نمادهای معاملاتی گواهی سپرده شیشه جام براساس مندرج در جدول زیر محاسبه میشود:

به این ترتیب چنانچه معاملات نمادی با قیمت پایه تا رقابت قیمتی ۵ درصد ثبت شود، نحوه تعیین قیمت پایه برای هفته معاملاتی بعد برابر با قیمت پایه هفته قبل خواهد بود.

همچنین اگر رقابت قیمتی در نمادی از ۵ تا ١٠ درصد باشد، نحوه تعیین قیمت پایه برای هفته معاملاتی بعد شامل افزایش قیمت پایه معادل با درصد رقابت منهای ۵ درصد خواهد بود.

  • منبع خبر : کالا خبر