با رای قاطع اکثریت تولیدکنندگان و دست اندرکاران فولاد کشور، مدیرعامل فولاد خراسان یک کرسی هیات مدیره بزرگترین تشکل تولیدکنندگان ایران را به نام مجتمع فولاد خراسان، تثبیت کرد.

به گزارش بورس امروز، با رای قاطع اکثریت تولیدکنندگان و دست اندرکاران فولاد کشور، مدیرعامل فولاد خراسان یک کرسی هیات مدیره بزرگترین تشکل تولیدکنندگان ایران را به نام مجتمع فولاد خراسان، تثبیت کرد.

کسری غفوری، مدیر عامل مجتمع فولاد خراسان روز گذشته و در نشست مجمع عمومی «انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران» با رأی اکثریت قاطع شرکت های عضو انجمن، به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران انتخاب شد. مجمع عمومی انجمن فولاد روز ۲۷ اردیبهشت ماه در هتل همای تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ابوتراب فاضل نماینده شرکت چادرملو به عنوان رییس مجمع انتخاب شد تا به همراه یزدانی و طاهری زاده به عنوان دو ناظر مجمع و سیدرسول خلیفه سلطانی به عنوان منشی نشست، برگزاری مجمع و انتخابات دوره هشتم انجمن را به انجام رسانند. در این مجمع، که اعضای جدید هیئت مدیره انجمن فولاد با رأی شرکتهای عضو این انجمن انتخاب شدند، مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان با رای بالا و کم سابقه مدیران فولادی کشور، به عضویت هیات مدیره انجمن درآمد.