طرح جدید بیمه دانا با عنوان بیمه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان ناشی از نظافت منازل در قالب دو طرح طلایی و نقره ای از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه جاری اجرایی شده است.

به گزارش بورس امروز، در این طرح که توسط مدیریت بیمه های مسوولیت طراحی و به بازار عرضه شده است، هزینه های پزشکی در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه تا سقف تعیین شده به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.
مدت این بیمه نامه ۱۵ روز است و پوشش های تکمیلی جبران هزینه های پزشکی، تعدد دیات و دیات غیر مسری تا سقف مشخص و پوشش افزایش ریالی دیه را شامل خواهد شد.
علاقه مندان و متقاضیان برای دریافت اطلاعات تکمیلی می توانند به شعب و نمایندگی های بیمه دانا در سراسر کشور مراجعه کنند.