نماد گروه دارویی برکت به مدت 2 روز و نماد بیمه دی به مدت 8 روز کاری متوقف شدند.

به گزارش بورس امروز؛ نماد گروه دارویی برکت به استناد ماده 16 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تعلیق شد.
این تعلیق با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر صورت گرفت.
در این راستا نماد معاملاتی گروه دارویی برکت به مدت حداکثر 2 روز کاری متوقف می گردد.
نهاد ناظر بر بازار اعلام کرده است که ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.
این گزارش می افزاید: از سوی دیگر نماد معاملاتی بیمه دی نیز به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر تعلیق گردید.
مدت زمان تعلیق این نماد معاملاتی نیز حداکثر تا 21 خردادماه 1401 اعلام شده است.

  • منبع خبر : کدال