بورس کالا به منظور احداث ساختمان جدید 66 درصد افزایش سرمایه می دهد.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره بورس کالای ایران گزارش پیشنهاد افزایش سرمایه 8 هزار و 300 میلیارد ریالی خود را به حسابرس این شرکت برای دریافت اظهار نظر ارسال کرد.
در این افزایش سرمایه، سرمایه بورس کالای ایران از 5 هزار میلیارد ریال به 13 هزار و 300 میلیارد ریال افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه 66 درصدی بورس کالا از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور الزام شرکت در اجراي مصوبه چهارصد و نهمين صورتجلسه هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار صورت خواهد گرفت.
این مصوبه هیئت مدیره بورس کالا مبنی بر تعيين حداقل سرمايه مطلوب بورس ها و احداث ساختمان جديد است.

  • منبع خبر : کدال