دلایل تعدیل منفی بیمه پارسیان اعلام شد.

به گزارش بورس امروز، هادی اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان به واشقانی فراهانی رییس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس اوراق بهادار گفت دلایل تعدیل منفی سود سال مالی 1400 این شرکت را اعلام کرد.
وی از افزایش هزینه خسارت ناشی از همه گیری کرونا، کاهش سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود، کاهش سود ناشی از تسعیر ارز به عنوان اقلام عمده موثر بر کاهش سود خالص سال مالی منتهی به پایان اسفند1400 این شرکت نام برد.

  • منبع خبر : کدال