هیئت مدیره بانک گردشگری پیشنهاد افزایش سرمایه این شرکت را به حسابرس ارسال کرد.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره بانک گردشگری پیشنهاد افزایش سرمایه 60 هزار میلیارد ریالی داد.

در پی این افزایش سرمایه، سرمایه بانک گردشگری از 15 هزار میلیارد ریال به 75 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد. این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صورت می گیرد.

هدف از این افزایش سرمایه بهبود نسبت کفايت سرمايه و نسبتهاي مالي بانک بر اساس دستورالعمل هاي سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري است.

گزارش هیئت مدیره جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

  • منبع خبر : کدال