مجموعه رتبه بندی اعتباری برهان براساس عملکرد یک ساله، سه ساله و پنج ساله صندوق‌های سرمایه‌گذاری را درجه‌بندی کرد.

به گزارش بورس امروز، سرمایه‌گذاران پیش از سرمایه‌گذاری در هر گروه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر مشورت با خبرگان بازارهای مالی، توجه ویژه‌ای به رتبه‌بندی و درجه‌بندی مراکز معتبر دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشند.

مجموعه رتبه‌بندی اعتباری برهان که یکی از این مراکز است، نتایج درجه بندی خود را براساس نشان «ستاره» به طور مرتب در مرجع صندوق های سرمایه گذاری ایران (فیپیران) منعکس می‌کند؛ آخرین گزارش این مرکز رتبه‌بندی اعتباری منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در ادامه ارائه شده است.

درجه‌بندی مذکور با اعطای نشان «پنج ستاره» برای مناسب‌ترین صندوق سرمایه گذاری شروع می‌شود و طبیعی است هر چه این نشان‌ها به سمت «یک ستاره» میل پیدا کند، برای سرمایه‌گذاری در آن صندوق باید دقت نظر بیشتری داشت.

این گزارش حاکی است که از تعداد حدود ۹۰ صندوق سرمایه گذاری سهامی فقط پنج صندوق توانسته است برای هر سه دوره یک ساله، سه ساله و پنج ساله نشان «پنج ستاره» دریافت کنند. صندوق‌های سرمایه گذاری «آسمان یکم» و «آسمان آرمانی (نماد:آساس)» سبدگردان آسمان، «پیشتاز» و «توسعه اندوخته آینده (نماد:اطلس)» سبدگردان مفید و «فیروزه موفقیت» سبدگردان توسعه فیروزه این لیست را تشکیل می‌دهند.

  • منبع خبر : سنا