حرکت قیمتی سهم گروه بهمن با نماد "خبهمن" حدود 6 ماه است که در یک الگوی متراکم ادامه یافته است.

به گزارش بورس امروز؛ حرکت قیمتی سهم گروه بهمن با نماد “خبهمن” حدود 6 ماه است که در یک الگوی متراکم ادامه یافته است.
• کف اول حمایتی برای سهم حوالی 175 تومان است.
• هدف قیمتی ابتدا سقف 217 تومانی در کوتاه مدت است.
• در صورت عبور از این سقف، سهم می تواند تا حوالی 252 تومان هم رشد قیمتی را تجربه کند.
• کف حمایتی 175 تومان بسیار مهم است، در صورت از دست رفتن این سطح حمایتی می بایست به حد ضرر خود پایبند باشید.

  • نویسنده : محمد حسین کیانی - کارشناس بازار سرمایه

بیشتر بخوانید: اخبار گروه بهمن