افزایش گشایش اعتبارات اسنادی، سپرده های شلرد را در بانک ها افزایش داد.

به گزارش بورس امروز؛ مدیرعامل شرکت کود شیمیایی اوره لردگان طی نامه ای به مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه از تولید مستمر طرح پتروشیمی لردگان پس از عدم حمایت تامین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ویژه و پس ازطی قطعی گاز ورودی خوراک و سوخت، در حد ظرفیت 75 درصد اسمی خبر داد که بر این اساس این شرکت تاکنون توانسته در این ظرفیت به تولید خود به صورت شبانه روزی ادامه دهد.

 

وی حجم محصول پایال سال انبارش شده به ویژه در مبادی خروجی کشور را بالغ بر 5 هزار و 145 تن آمونیاک مازاد بر مصرف داخلی(قابل فروش) و 74 هزار و 802 تن محصول اوره قابل فروش ذکر کرد که ارزش آن در پایان سال گذشته حدود 15.000 میلیارد ریال برآورد شده بود.

محسن محمودی معتقد است که در صورت فروش آنها در مقطع پایانی سال 1400، شرکت در این آستانه زیان قرار نمی گرفت و هر چند کارگزار فروش محصولات هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، بدنه بازرگانی و مدیریت شرکت، به ویژه در ماه های پایانی سال 1400 تمام تلاش خود را در جهت فروش محصولات تولیدی به کار بسته بودند.

وی از رخداد جنگ در کشورهای منطقه اروپایی و افزایش ناگهانی و فرود ناگهانی تر قیمت جهانی محصول اوره و آمونیاک به عنوان دلایلی نام برد که منجر شد تا مشتریان شرکت به رغم عقد قرارداد در سال گذشته، از حمل محصول تا اردیبهشت ماه سال جاری خودداری کنند و بعضا قرارداد خرید را فسخ نموده اند.
مدیرعامل شرکت کود شیمیایی اوره لردگان لازم به توضییح دانست که عنوان کند: بخش عمده فروش در اردیبهشت ماه سالجاری ناشی از عقد قرارداد در سال قبل بوده که طبق استانداردهای حسابداری و قوانین تجاری امکان شناسایی آن در سال گذشته مسیر نبوده است.

وی یاد آور شد: شرکت توانسته است در دوماهه ابتدای سالجاری رکورد تولید 121 هزار و 544 تن محصول نرمال اوره و 73 هزار و 105 تن محصول آمونیاک را ثبت نماید و مجموعه 141 هزار و 88 تن محصول اوره ( تنها طی یک ماه) و 3 هزار و 187 تن محصول آمونیاک را به خریداران داخلی و خارجی تحویل نماید( معادل 18 هزار و 854 میلیارد ریال).

محمودی رسیدن به حجم تولید در ظرفیت های اسمی و حتی بالاتر از آن و همچنین امکان تولید متداوم را نیازمند برنامه ریزی و طرح های مورد نیاز دانست و از عقد قرار داد جهت خرید کمپرسور یدک (از موانع تولید در ظرفیت اسمی)، برنامه ریزی، شناسایی، طراحی و برگزاری مناقصه جهت خرید واحد نیروگاهی (GTG) تولید برق ( از موانع تولید مستمر و متداوم)، تجهیز و بروز رسانی خطوط بارگیری (ایجاد چابکی و کاهش هزینه های حمل و انبارش)، شناسایی و پیگیری جهت عقد قرار دادهای سواپ جهت کاهش بار خطوط انتقال انرژی در فصول گرم سال (تولید مستمر)، شناسایی و تلاش جهت ورود به بازارهای فروش محصول (افزایش سود عملیاتی)، طراحی و شروع فعالیت های مهندسی در واحدهای بازیافت و درون داد خروجی های مجتمع (افزایش ظرفیت تولیدی) از جمله طرح های مورد نیاز در این مسیر نام برد.

مدیرعامل “شلرد” ادامه داد: همچنین دیگر فعالیت های مهم وحیاتی جهت حداکثر کردن ارزش های شرکت که برای تمامی موارد فوق از طریق ایجاد خطوط اعتباری، گشایش اعتبارات اسنادی، استفاده از ظرفیت های اوراق بدهی و عقود اسلامی بورس اوراق بهادار تامین مالی لازم در حال انجام بوده است تا خللی هر چندکوتاه در مسیر عملیاتی نمودن برنامه های مورد اشاره رخ ندهد.

 

وی به افزایش بهای حامل های انرژی شامل آب، برق، گاز سوخت، افزایش بسیار زیاد و چندبرابری قیمت خوراک اصلی مجتمع – گاز ورودی- در همین دوره کوتاه اشاره و اضافه کرد: از طرفی دیگر لزوم حمل محصول به مبادی اصلی خروجی کشور که عمده آن بنادر جنوبی کشور بوده و تدارک خیل عظیم کشنده های مورد نیاز با افزایش قیمت حمل به ویژه در فصل زمستان و سختی های مسیرهای صعب العبور منطقه و دیگر افزایش ها به ویژه در اقلام متکی به ارز و وارداتی که قیمت برابری آنها نیز افزایش زیادی را متحمل شده است، متاسفانه عرصه را برای واحد تولیدی نوپای لردگان تنگ کرده است و فشارهای اقتصادی وعملیاتی زیادی را به مجموعه وارد کرده است که امید می رود با تکیه بر برنامه های فوق الذکر مجموعه به سلامت طی مسیر نماید.

محمودی در بیان دلیل مغایرت درآمد عملیاتی در صورت سود و زیان دوره مذکور با گزارش فعالیت ماهانه منتشر شده مربوط به دوره شش ماهه اول سال جاری ابراز داشت: شش ماهه اول سال 1400، شرکت در مرحله قبل از بهره برداری بوده و در رعایت مفاد استاندارد شماره 24 حسابداری ایران فروش شرکت به عنوان بازیافت بخشی از بهای تمام شده ساخت پروژه در نظر گرفته شده است.

وی دلیل افزایش سرفصل حساب ها و اسناد دریافتنی را عمدتا مربوط به افزایش سپرده ودایع نزد بانک ها بابت گشایش اعتبارات اسنادی وعلی الحساب های پیمانکاران مربوط به ساخت پروژه و بدهکاران غیر تجاری عنوان کرد که پس از دریافت صورت وضعیت های درحال رسیدگی تهاتر یا تسویه خواهند شد.

  • منبع خبر : کدال