گمانه زنی ها در صنعت پالایشی بر این است که قیمت های اسفندماه سال گذشته مبنای نرخ خوراک پالایشی ها خواهد بود.

بهنام گشتاسبی مدیر مالی پالایش نفت شیراز در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز به انتشار گزارشات سالانه شرکت های پالایشی در بازار سرمایه اشاره کرد و اظهارداشت: در این گزارشات قیمت ها به هیچ عنوان علی الحساب و غیر شفاف نیست و قیمت گذاری ها طبق دستورالعمل های قیمت گذاری بر اساس نرخ فوب اعلامی به شرکت های پالایشی انجام شد.

وی ادامه داد: شرکت های پالایشی هم صورت های مالی خود را بر اساس همین مبنا تهیه و منتشر نمودند.

مدیر مالی پالایش نفت شیراز با بیان اینکه هنوز دستورالعمل  قیمت گذاری سال 1400 اعلام نشده است، عنوان کرد: هنوز مشخص نیست که آیا قیمت گذاری محموله های صادراتی مبنای قیمت گذاری ما خواهد بود یا نه؟

وی تصریح کرد: ناشران حاضر در بازار سرمایه موظف اند تا در زمان مقرر گزارش های خود را به بازار ارسال نمایند چراکه اگر گزارش های یک شرکت در زمان مقرر ارائه نگردد، به نوعی آن شرکت الزامات بازرسی و حسابرسی را رعایت نکرده است و این به عنوان بندی در گزارش های آن شرکت درج خواهد شد.

گشتاسبی ادامه داد: تأخیر در گزارشات به نوعی یک ایراد برای شرکت محسوب خواهد گردید. مگر آنکه سازمان بورس اوراق بهادار یا انجمن صنفی پالایش و پخش تصمیم بگیرند که گزارشات با تاخیر ارائه گردند.

این گزارش می افزاید: با توجه به الزام ناشران حاضر در بازار سرمایه به افشای گزارشات خود و عدم تعیین نرخ خوراک پالایشی، فعالان بازار سرمایه بر این باورند که گزارشات سالانه پالایشی ها در نهایت با اصلاحیه و یک ویرایش چند درصدی جزئی همراه خواهد شد. در این میان با توجه به تعیین نرخ خوراک پالایشی ها در اسفندماه سال گذشته و عدم ارسال گزارشات حسابرسی نشده، پیش بینی می شود که قیمت های سال گذشته به عنوان نرخ خوراک برای پالایشی ها  اعمال شود. اگرچه در قیمت های سال گذشته قیمت مواردی مانند نفت کوره و سایر مواد مشخص نگردیده و ارسال نشده است، اما فعالان صنعت پالایشی معتقدند که این تعدیل قیمت از حدود 5 تا 10 درصدی برخوردار خواهد شد و به اضافه شدن قیمت ها ختم خواهد گردید.

بیشتر بخوانید:  کود اوره و درآمدهای صادراتی