بدهی ارزی نفت پاسارگاد تسویه شد.

به گزارش بورس امروز، مسعود اسفندیار مدیرعامل و نائب رییس شرکت نفت پاسارگاد خبر از تسویه 100 درصدی تعهد ارزی این شرکت داد.
این تعهد ارزی موضوع یادداشت 2-16 صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 و بند شماره 9 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت بوده است.
وی اظهارداشت: بر اساس این تسویه شرکت از تعدیل ستوانی به مبلغ 920.000 میلیون ریال برخوردار می شود.

  • منبع خبر : کدال