هلدینگ خلیج فارس پس از شکست مثلث در قمیمت 7220 ریال روند صعودی خود را آغاز نموده است و پس از شکست مقاومت 8000 ریالی و تثبیت بر آن، به سمت تارگت مثلث ذکر شده که از قضا سقف تاریخی خود (9800 ریال) می باشد در حال حرکت است.

به گزارش بورس امروز، هلدینگ خلیج فارس پس از شکست مثلث در قمیمت 7220 ریال روند صعودی خود را آغاز نموده است و پس از شکست مقاومت 8000 ریالی و تثبیت بر آن، به سمت تارگت مثلث ذکر شده که از قضا سقف تاریخی خود (9800 ریال) می باشد در حال حرکت است.

سناریو 1: محدوده 8000 ریالی حمایت بسیار کلیدی و مهمی برای هلدینگ خلیج فارس است که در صورت شکست این حمایت، حمایت کلیدی بعدی محدوده 6800 ریالی می باشد ولی با توجه به فضای کلی بازار سرمایه این سناریو دور از ذهن است.

 

سناریو 2: در صورت تثبیت بر روی محدوده 8000 ریالی، تارگت اول (9800 ریال) و تارگت دوم (12400 ریال) در دسترس می باشد.

قابل ذکر است با توجه به ورود نقدینگی در بازار سرمایه و تثبیت ارزش معاملات احتمال وقوع سناریو دوم (سناریوی صعودی) بسیار بالاتر می باشد. نمودار روند ارزش معاملات بورس (ارزش معاملات صندوق های درآمد ثابت خارج شده اند) به شرح نمودار زیر می باشد که در این نمودار ارزش معاملات در روزهای متوالی بر روی 50 هزار میلیارد ریال تثبیت شده است و خبر از اعتماد نسبی سرمایه گذاران به فضای بازار سرمایه می دهد.

توضیح اینکه در ارزش معاملات بورس، پایین تر از محدوده 40-50 هزار میلیارد ریالی، فضای رکودی در کل بازار سرمایه شکل می گیرد و بالاتر از این محدوده، فضای صعودی و روند داری شکل می گیرد.

در نمودار زیر، ارزش معاملات شرکت های پذیرفته در بورس در صنعت شیمیایی در 5 ماه اخیر در قیاس با شاخص شیمیایی است که در تایید سناریو 2 می باشد. از آنجاییکه صنعت شیمیایی همبستگی نقطه به نقطه با بازار ارز دارد و دلار در بازار ارز محدوده 285،000 ریال را به بالا شکسته است، انتظار فضای صعودی در این صنعت دور از ذهن نیست.