در پی نامه اداره برق منطقه ای خراسان، تولیدات فولاد خراسان یک ماه تعطیل شد.

به گزارش بورس امروز؛ حمیدرضا نی ساز معاون هماهنگی وزارت نیرو شرکت برق منطقه ای خراسان در 12 اردیبهشت ماه امسال طی نامه ای به مدیرعامل فولاد خراسان بر رعایت سقف پیک مصرف در پیک سال 1401 تاکید کرده بود.
وی در این نامه خود بر لزوم مدیریت و کاهش بار صنایع در پیک تابستان 1401 و محدودیت سقف مصرف و تامین برق مشترکین تاکید کرده است.
وی از این شرکت فولادی خواسته است که نسبت به رعایت سقف مصرف و انرژی در ایام پیک سال جاری مطابق با الگوهای تعریف شده اقدام موکد به عمل آورد.
نی ساز با اشاره به میزان و حد مصرف مشترکین شرکت برق منطقه ای خراسان که از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران تعیین شده، اظهارداشته است: فعلا مقرر شده است که آن شرکت در مردادماه سال جاری به مدت یک ماه تعطیلات تابستانی داشته و مصرف خود را به حداکثر 30 مگاوات محدودنموده و در سایر زمان ها از ابتدای خردادماه تا پایان شهریورماه مصرف خود را به 50 درصد تقلیل داده وحداکثر به 120 مگاوات محدود نماید.
وی ادامه داده است: تغییرات احتمالی در سقف های مصرف متعاقبا اعلام خواهد شد.
این گزارش می افزاید: در این راستا کسری غفوری مدیرعامل فولاد خراسان به رییس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس به نامه شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه اشاره کرد و اظهارداشت: با اعمال محدودیت مذکور، توقف کامل تولید ناحیه فولادسازی در مردادماه و کاهش 50 درصدی تولید فولادسازی در خرداد، تیر و شهریور ماه سال جاری را در پی خواهد داشت.
وی پیش بینی کرد: در صورت اعمال این محدودیت، تولید، فروش شمش پیش بینی شده برای دوره 4 ماهه مذکور به ترتیب حدود 60 و 30 درصد کاهش داشته باشد.
غفوری تصریح کرده است: ضمنا با توجه به قابلیت فروش گندله و آهن اسفنجی پیش بینی می شود اعمال محدودیت مذکور تاثیر با اهمیتی بر تولید ناحیه گندله سازی، احیاء مستقیم و واحد نورد نداشته باشد.