مدیرعامل فولاد خوزستان نرخ عوارض صادراتی این شرکت برای 494 هزار تن شمش را اعلام کرد.

به گزارش بورس امروز؛ مدیرعامل فولاد خوزستان خطاب به سلطانی رییس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس درخصوص تاثیر عوارض صادرات شمش بر این مجموعه، اظهار داشته است: تغییر نرخ های عوارض صادراتی بر صادرات شمش، اثر کاهش قیمت های جهانی فولاد به عنوان ماخذ محاسبه عوارض می باشد.

امین ابراهیمی با توجه به نرخ های اصلاحی منتشر شده در نامه بیست و چهارم اردیبهشت ماه امسال وزارت صمت، اعلام کرده است: پیش بینی هزینه عوارض صادرات بر مبنای میانگین قیمت تعهدات قرار دادهای منعقده صادراتی برای صادرات 494 هزار تن با نرخ عوارض استنباطی از روش اعمال ضرایب و طی دوره سه ماهه ابتدای سال بر اساس نرخ های اعلام شده در مصوبه اولیه و مصوبه اخیر، مبلغ 3 هزار و 723 میلیارد ریال صرفا عوارض صادراتی برآورد شده است.
وی تصریح کرده است: این مبلغ قابل تعمیم به کل سال نیست.

  • منبع خبر : کدال