مهرکام پارس موفق به دریافت مجوز افزایش نرخ انواع سپر تولیدی خود شد.

به گزارش بورس امروز؛ محمدرضا طالقانی مدیرعامل شرکت مهرکام پارس طی نامه ای خطاب به جعفرسلطانی رییس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی اظهارداشت: پس از پیگیری های صورت گرفته، شرکت مهرکام پارس موفق به اخذ تعدیل در نرخ های فروش از مشتریان اصلی خود (ساپکو) شده است که تاثیرات آن در نرخ قرار دادهای منعقده بیش از 10 درصد است.
بر اساس این گزارش، این افزایش نرخ مربوط به میانگین افزاش قیمت محصولات انوع سپر است.
میانگین نرخ قبلی سپر در این مجموعه 18 میلیون و 97 هزار و 293 ریال بود که در پی این افزایش نرخ به 20 میلیون و 437 هزار و 174 ریال رسید.
با توجه به تعدیل نرخ فروش به شرکت ساپک در سال 1400، فروش به مبلغ 2 هزار و 551 میلیارد ریال افزایش یافته است که این مبلغ اثر مستقیم بر سود
(زیان) خالص شرکت دارد.
مبلغ فروش این محصولات در سال مالی قبل 3 هزار و 592 میلیارد و 547 میلیون ریال بوده است که از نسبت فروش 24 درصدی نسبت به کل درآمد برخوردار بوده است.