در چند روز اخیر قیمت سطح روند نزولی 2 ساله را شکسته، و با خروج از کانال 2 ساله نزولی و قرارگیری قیمت بالای میانگین متحرک، سهم را جذاب  کرده است.

به گزارش بورس امروز، در چند روز اخیر قیمت سطح روند نزولی 2 ساله را شکسته، و با خروج از کانال 2 ساله نزولی و قرارگیری قیمت بالای میانگین متحرک، سهم را جذاب  کرده است.

با توجه به شرایط فعلی می توان  حدضرر را محدوده 17200 ریال تا 17500 ریال عنوان کرد. و رشد این سهم را در اهداف قیمتی حدود 22000 و 25000 و  28000 ریال می توان پیش بینی کرد. .

نکته قابل توجه اینست که قیمت، روند صعودی 8 ساله خود را حفظ کرده و در برخورد با کف روند صعودی واکنش مناسبی داشته است.

 

 

  • منبع خبر : الهام لطفی - معامله گر کارگزاری دارا ( شعبه اصفهان)