سهم در تایم فریم روزانه در حال نوسان بین خطوط روند 2 و 3 است. مقاومت پیش روی سهم در صورت ادامه روند صعودی، خط روند 3 می باشد. در صورت نزول قیمت، خط روند صعودی بلند مدت شماره 1 و خط روند 2 از سهم حمایت خواهند کرد.

به گزارش بورس امروز، سهم در تایم فریم روزانه در حال نوسان بین خطوط روند 2 و 3 است. مقاومت پیش روی سهم در صورت ادامه روند صعودی، خط روند 3 می باشد. در صورت نزول قیمت، خط روند صعودی بلند مدت شماره 1 و خط روند 2 از سهم حمایت خواهند کرد.

  • نویسنده : امیرمحمد محمدی

بیشتر بخوانید: اخبار نماد ارفع