حسابرس "حریل" افزایش سرمایه 200 درصدی این شرکت را تایید کرد.

به گزارش بورس امروز؛ گزارش توجیهی شرکت ریل پرداز سیر در 27 بهمن ماه 1400 به حسابرس جهت بررسی ارسال شده بود.
در این گزارش هیئت مدیره “حریل” اعلام کرده بود که در نظر دارد سرمایه این شرکت را از 3 هزار و 732 میلیارد و 150 میلیون تومان به 11 هزار و 196 میلیارد و 450 میلیون تومان برساند.
این افزایش سرمایه 7 هزار و 464 میلیارد و 300 میلیون ریالی به منظور بهبود ساختار مالي، حفظ نقدينگي و جبران بخشي از مخارج سرمايه اي انجام شده از محل آورده نقدي با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي انجام می شود.

  • منبع خبر : کدال