از جمله پتانسیل های موجود در شرکت سیمان شرق در سال 1401 را می توان به عرضه یکی از زیر مجموعه ها یعنی شرکت سیمان سفید شرق در بازار سرمایه اشاره کرد که می تواند سود شرکت را در سال جاری افزایش دهد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت سیمان شرق با ظرفیت تولید 2 میلیون تن سیمان خاکستری سهم 4% از تولید سیمان را در داخل کشور داراست. سرمایه این شرکت در حال حاضر 2.653.560 میلیون ریال است و سهامداران عمده این شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با سهم 41% و شرکت سیمان سپاهان با سهم 11% می باشند.

شرکت سیمان شرق در آخرین گزارش 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1400 توانست 699 هزار تن سیمان خاکستری تولید کند و 635 هزار تن سیمان را در داخل و در قالب دو نوع سیمان فله و پاکتی به فروش برساند. همچنین این شرکت 63 هزار تن سیمان فله و پاکتی را به مقاصد مختلف صادر کرده است و میانگین نرخ فروش صادراتی این شرکت در آخرین گزارش منتهی به فروردین ماه 23 دلار است. شرکت سیمان شرق 2.2% از کل صادرات کشور را در اختیار خود دارد.

شرکت سیمان شرق از معدود شرکت های سیمانی است که به منظور تکمیل چرخه عملیات خود اقدام به تاسیس واحدهای تابعه خود کرده است.  زیر مجموعه های سیمان شرق شامل شرکت سیمان سفید شرق، شرکت آهک صنعتی سیمان شرق، شرکت حمل و نقل سیمان مشهد و شرکت معادن زغال سنگ شرق است. از جمله پتانسیل های موجود در این شرکت در سال 1401 را می توان به عرضه یکی از زیر مجموعه ها (سیمان سفید شرق) در بازار سرمایه اشاره کرد که می تواند سود شرکت را در سال جاری افزایش دهد. از جمله برنامه های مهم و کوتاه مدت این شرکت تولید سیمان چاه نفت است که عملیات بازاریابی آن جهت فروش محصول به مقدار 10.000 تن در دست اقدام است.

مفروضات تحلیل:

مفروضاتسال مالی 1401سال مالی 1402
دلار (ریال)241.813280.000
تورم (درصد)40%30%
نرخ گاز مصرفی صنعت (مترمکعب/ریال)6.2506.250
میانگین نرخ سیمان فله4.502.8936.754.000
میانگین نرخ سیمان پاکتی6.085.0007.600.000

 

صورت سود و زیان
سال مالی1400پیش بینی 1401پیش بینی 1402
فروش6,015,2037,285,4999,703,182
بهای تمام شده(3,381,824)(4,883,143)(6,790,275)
سود (زیان) ناخالص2,633,3792,402,356 2,912,908
هزینه های عمومی، اداری، فروش(624,320)(526,866)(666,844)
سایر درآمدها و هزینه های عملیانی(71,290)98,192132,560
سود (زیان) عملیاتی1,937,7691,973,682 2,378,624
هزینه های مالی(186,707)(211,975)(267,588)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیانی1,102,1461,975,7892,404,747
سود (زیان) قبل از مالیات2,853,2083,737,496 4,515,783
مالیات سال جاری(235,502)(341,430)(451,578)
مالیات سال های قبل(125,684)
سود (زیان) خالص2,492,0223,396,066 4,064,204
سود هر سهم9391,280 1,532
سرمایه2,653,5602,653,5602,653,560
حاشیه سود ناخالص44%33%30%
حاشیه سود عملیاتی32%27%25%
حاشیه سود خالص41%42%39%

 

  • نویسنده : ریحانه داریان - تحلیل گر بازار سرمایه
  • منبع خبر : سبد گردان اندیشه صبا