"وصنا" در مورد قررار داد مشارکت مدنی با شرکت سیف خودرو شفاف سازی کرد.

به گزارش بورس امروز؛ یاور میرعباسی سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران طی نامه ای خطاب به سعید واشقانی فراهانی ریاست اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه 22 فروردین ماه 1401، اظهارداشت: بر این اساس فرآیند حسابرسی ویژه شرکت در حال انجام است و به دلیل طولانی شدن این فرایند، تاکنون دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: بدیهی است که به محض نهایی شدن گزارش حسابرسی ویژه، اقدامات لازم جهت برگزاری مجمع صورت خواهد گرفت.

سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر همچنین در خصوص قرارداد مشارکت مدنی با شرکت سیف خودرو گفت: مذاکرات مربوط به شرکت مذکور جهت دریافت مطالبات به طور جدی و مستمر در حال انجام است. به محض حصول نتیجه، مراتب جهت اطلاع سهامداران افشا خواهد شد.

وی افزایش قیمت تابلوی سهم طی روزهای معاملاتی اخیر را صرفا ناشی از عرضه و تقاضا در بازار و تحلیل و تصمیم سرمایه گذاران عنوان کرد.
وی تصریح کرد: از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 3/6/9/12 ماهه منتهی به 1401/09/30 ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است.

  • منبع خبر : کدال