مدیرعامل گروه مالی ملت گفت: با توجه به شرایط فعلی بعید به نظر می رسد که ارتقای جدی  درسطح  کیفی خودروها حاصل گردد مگر در فضای رقابتی و برخورداری مصرف کننده از قدرت انتخاب، تولید کننده ملزم به  تولید با کیفیت بالاتر شود.

مدیر عامل گروه مالی ملت در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز به تولید حدود یک میلیون دستگاه خودرو در کشور اشاره کرد که این موضوع سبب خواهد شد که واردات خودرو کمتر از 100 هزار دستگاه باشد و تنها سهم کمی از بازار خودروی کشور را به خود اختصاص دهد.

امید قائمی بر ارتقا کیفیت خودروهای داخلی و حضور در بازار جهانی به دلیل رقابتی شدن فضا تاکید کرد و  مشکل حال حاضر صنعت خودرو را غیر رقابتی بودن بهای تمام شده ی تولیدات خودرویی عنوان کرد که سبب کاهش کیفیت خودروهای داخلی شده است.

وی اظهار داشت: وجود بازار خارجی موجب تلاش خودور سازان داخلی برای ارتقای سطح کیفی تولیداتشان می شود. این موضوع سبب ایجاد امکان حضوردر عرصه ی جهانی با عرضه خودروهای با کیفیت تر می شود.

وی مشکل خودرو سازان داخلی را پایین بودن کیفیت خودروها و دیدگاه تولید کنندگان به سیل تقاضای موجود در بازار نسبت داد و اضافه کرد: با توجه به شرایط فعلی بعید به نظر می رسد که ارتقای جدی  درسطح  کیفی خودروها حاصل گردد مگر در فضای رقابتی  که با برخورداری مصرف کننده از قدرت انتخاب، تولید کننده ملزم به  تولید با کیفیت بالاتر شود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان امکان افزایش کیفیت قطعات خودرو به موجب مصوبه قانونی، ادامه داد: با توجه به برنامه قطعه سازها برای صادرات، شاهد افزایش کیفیت در قطعه سازی و در نتیجه استانداردهای قابل  قبول تر در این صنعت خواهیم بود.

وی در ادامه اظهارات خود، به تاثیر هدفمندی یارانه ها بر بازار سرمایه به ویژه شرکت های غذایی اشاره و اضافه کرد: با توجه به استفاده بسیاری از شرکت ها به شکل پنهان و آشکار از یارانه ی انرژی، حذف این یارانه و عدم جبران آن، بسیاری از شرکت ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخبار نماد خودرو