«فایرا» هم از عوارض صادراتی معاف شد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت آلومینیم ایران به خبر پایگاه خبری وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر اصلاح نرخ عوارض صادراتي اشاره کرد که به موجب بخشنامه اصلاحي در 24 اردیبهشت ماه امسال، متناسب با تغييرات نرخهاي جهاني، جدول نرخ عوارض صادراتي تعديل شد.
“فایرا” اعلام کرد که با توجه به کاهش چشمگير نرخ جهاني آلومينيوم (lme)، نرخ عوارض صادراتي شمشهاي صادراتي اين شرکت صفر گرديده است.

  • منبع خبر : کدال