سازمان بورس با افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش موافقت کرد.

به گزارش بورس امروز؛ بر اساس موافقت سازمان بورس سرمایه “رکیش” از 6 هزار و 300 میلیارد ریال به 7هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه 11درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صورت می پذیرد.
هدف از این افزایش سرمایه 700 میلیارد ریالی خريد دستگاه کارتخوان قابل نصب در ديسپنسرهاي جايگاه هاي سوخت عنوان شده است.

  • منبع خبر : کدال