هیئت مدیره شرکت زر ماکارون پیشنهاد 180 درصدی افزایش سرمایه داد.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره شرکت زرماکارون گزارش خود را به منظور افزایش سرمایه 14 هزار و 459 میلیارد و 658 ریالی ارایه داد.
بر اساس این پیشنهاد سرمایه شرکت زر ماکارون از 8 هزار میلیارد ریال به 22هزار و 459 میلیارد و 658 میلیون ریال افزایش می یابد.
این گزارش که جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي صورت می گیرد.

  • منبع خبر : کدال