افزایش سرمایه 100 درصدی شیران از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

به گزارش بورس امروز؛ بر اساس گزارش توجیهی این افزایش سرمایه شرکت صنایع شیمیایی ایران، پیشنهاد شده بود که سرمایه شیران از 9 هزار و 640 میلیارد و 176 میلیون ریال به 19 هزار و 280 میلیارد و 352 میلیون ریال افزایش یابد.
این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار سرمايه شرکت از محل سود انباشته انجام خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال