شرکت حفاری شمال به منظور توسعه میدان نفتی هندیجان- بهرگانسر با شرکت نفت فلات قاره ایران تفاهم نامه ای منعقد کرد.

به گزارش بورس امروز، میدان نفتی مذکور در آبهای کم عمق خلیج فارس واقع گردیده است و برنامه ریزی توسعه آن در قالب طرح EPDS صورت گرفته است. با توجه به اینکه انجام حفاری در فیلد مذکور دارای پیچیدگی های فنی و تجهیزاتی ویژه ای می باشد، کارفرما به دلیل شناخت از توان فنی، دانش و تخصص شرکت حفاری شمال در نظر دارد تا توسعه میدان یاد شده را به صورت مذاکره ای دراختیار این شرکت قرار دهد.

  • منبع خبر : کدال