بانک گردشگری سود غیرعملیاتی خود را در مجمع تقسیم می کند.

به گزارش بورس امروز؛ بانک گردشگری اعلام کرده است که در پی واگذاری سهام سینا سروش اریکه (سهامی خاص) توسط شرکت توسعه پارس گستر نگین گردشگری از زیرمجموعه های شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان و سهامداری حدود 48/89 درصدی بانک گردشگری در شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، آثار مالی این واگذاری بر صورتهای مالی تلفیقی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان بر تصمیم گیری تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری تاثیر خواهد داشت.
این بانک به ابلاغیه سال 1391 مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار و مواد 17 و 18 دستورالعمل انظباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس که ناشران در خصوص “حداکثر سود قابل تقسیم”، خطاب به سهامداران خود گفته است: این سود قابل تقسیم طبق صورت سود و زیان تلفیقی یا صورت سود زیان شرکت اصلی، هر کدام که کمتر باشد، با لحاظ کردن توان پرداخت سود، محاسبه شود.
در نهایت تصریح کرده است که در زمان تقسیم سود در مجمع بانک گردشگری این موضوع مد نظر قرار خواهد گرفت.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  «وساخت» از راه اندازی صندوق اختصاصی بازارگردانی خبرداد