قیمت درب کارخانه جات روغن های بهار، لادن، اویلا، فامیلا، تبرک و آفتاب از سوی تولید کنندگان آنها اعلام شد.

به گزارش بورس امروز؛ در پی مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور در 21 اردیبهشت ماه 1401، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در 22 اردیبهشت ماه 1401 قیمت مصرف کننده روغن نباتی را اعلام کرد.
بنا به اعلام این انجمن صنفی، قیمت مصرف کننده روغن 810 گرمی آفتابگردان پخت و پز 630 هزار ریال و روغن 810 گرمی سرخ کردنی 620 هزار ریال افزایش یافت.
از سوی دیگر شرکت های تولید کننده روغن خوراکی نیز برای افزایش محصولات تولیدی خود عنوان کردند که بر این اساس برای این تولید کنندگان هر کیلوگرم روغن خام سویا با افزایش 600 درصدی روغن خام سویا از 75.000 ریال به 525.000 ریال، افزایش 507 درصدی روغن خام آفتابگردان از 90.000 ریال به 546.000 ریال افزایش و در نهایت با 593 درصدی روغن پالم از 75.000 ریال به 520.000 ریال مواجه شدند.
از سوی دیگر حذف ارز ترجیحی 42.000 ریالی برای واردات روغن خام، جایگزینی آن با ارز نیمایی، افزایش قیمت های جهانی در6 ماهه اخیر، افزایش هزینه های سربار و دستمزد و سایر نهاده های تولی و درنهایت پیرو تصمیمات متخذه در ستاد تنظیم بازار کشور و نامه انجمن صنفی روغن نباتی ایران به عنوان مجموعه عواملی برای قیمت های جدید روغن خام برای تولید کنندگان روغن باشد. بر این اساس بود که

نرخ هر کیلوگرم روغن خام سویا با افزایش 600 درصدی روغن خام سویا از 75.000 ریال به 525.000 ریال، روغن خام آفتابگردان با افزایش 507 درصدی از 90.000 ریال به 546.000 ریال افزایش و در نهایت روغن پالم با 593 درصد افزایش از 75.000 ریال به 520.000 ریال تغییر یافت. در این میان قیمت روغن خام کلزا، کنجد و زیتون نیز بر اساس حاشیه بازار برای تولید کنندگان روغن تمام می شود. آن هم در پی آزاد شدن قیمت گذاری روغن خام کلزا، کنجد، زیتون از سال گذشته، با این توضییح که فروش محصولات مرتبط از قیمت گذاری سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان معاف هستند.

این گزارش می افزاید: در این راستا ناصر بوستانی مدیرعامل شرکت نوش پونه مشهد طی نامه ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی در پی تعدد کالای ساخته شده این شرکت و برای سهولت در تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش های مالی به شفاف سازی در خصوص متوسط درصد میانگین رشد محصولات “غپونه” پرداخت. بر اساس اظهارات وی؛ نرخ فروش انواع روغن مایع بسته بندی شده با 384 درصد و انواع روغن فله تصفیه شده پالم، سویا و آفتاب با 526 درصد رشد قیمتی همراه شدند.
محمد برهانی مدیرعامل صنعت غذایی کورش نیز در نامه ای به اداره نظارت بر ناشران بورسی نیز ابراز داشت که نرخ فروش درب کاخانه محصولات “غکورش” عنوان کرد: انواع روغن خوراکی های این مجموعه با رشد 394 درصدی همراه شدند. این میزان رشد قیمت انواع روغن خوراکی از 151 هزار ریال به 745 هزار و 290 ریال تغییر یافت.
این گزارش می افزاید: شرکت صنعتی بهشهر نیز در اشاره به محصولات تولیدی این شرکت در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری، متوسط نرخ فروشی روغن خوراکی مایع را با 376 درصد رشد از 152 هزار و 838 ریال به 728 هزار و 8 ریال، روغن خوراکی جامد را از 351 درصد رشد از 164 هزار و 632 ریال به 741 هزار و 828 ریال، روغن صنف و صنعت را با 346 درصد رشد از 134 هزار و 557 ریال به 600 هزار و 537 ریال، روغن 16 کیلویی با 348درصد رشد از 143 هزار و 997 ریال به 644 هزار و 926 ریال اعلام کرد.
این شرکت همچنین به تغییر قیمت مارگارین از 302 هزار و 97 ریال به یک میلیون و 359 هزار و 877 ریال با 350 درصد رشد، فله ای از 104 هزار ریال به 646 هزار و 766 ریال با 522 درصد اشاره داشت. امیر کاظمی خیابانی مدیرعامل مارگارین نیز در خصوص نرخ فروش محصولات این شرکت عنوان کرده است: انواع روغن مایع بسته بندی- محصولات خانوار با 384 درصد رشد، انواع روغن نیمه جامد بسته بندی- محصولات خانوار با 380 درصد رشد، انوع روغن مایع و دان و صاف بسته بندی – محصولات صنوف با 345 درصد رشد، انواع روغن فله تصفیه شده پالم و سویا و آفتاب – محصولات صنعت با 525 درصد رشد همراه شده است.

و در نهایت مدیران این شرکت ها خطاب به نهاد ناظربورس وفرابورس تعدیلات مورد لزوم بر صورت سود و زیان پیش بینی شده و همچنین برنامه های آتی شرکت را در حال حاضر میسر ندانسته و اعلام برنامه های آتی شرکت و همچنین تاثیر موارد مذکور بر صورت سود و زیان پیش بینی شده را به آینده موکول کردند.