همزمان با افزایش دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس ضوابط بازارگردانی نیز تغییر یافت که این دستورالعمل ها در حال حاضر با دستورالعمل های جدید  در 3 ماده 15، 21 و 22 تفاوت داشت.

به گزارش بورس امروز، مطابق با ماده 15 با افزایش دامنه نوسان مشروط به رعایت برخی موارد تا دوبرابر دامنه مجاز موافقت شد. طبق مواد 21 و 22 نیز افزایش دامنه نوسان در صورت درخواست بازارگردان و موافقت مدیرعامل بورس تهران امکان پذیر است.

هم چنین در رابطه با حجم مبنا نیز در تمامی نمادهای دارای بازارگردان، حجم مبنا اعمال خواهد گردید. مهم ترین نقدی که درخصوص افزایش دوبرابری دامنه نوسان طی عملیات بازارگردانی نماد بیان شد، ظن دستکاری قیمت و استفاده از اطلاعات نهانی توسط برخی افراد بود.

همچنین برخی اعمال این رویه را متناسب با شرایط وقت بازار نمی دانستند. البته این موضوع اصلاح شد و در اصلاحیه اخیر امکان افزایش دامنه نوسان تا سقف 2 برابر مقدار مجاز با تقاضای بازارگردان و تایید مدیرعامل بورس تهران امکان پذیر شده است. البته این موضوع الزاماتی دارد که بازارگردان باید حداقل 3 ماه در نماد مورد نظر فعالیت بازارگردانی را انجام داده باشد و طی 70 درصد روزهای دوره مذکور تعهدات خود را به صورت کامل ایفا کرده باشد.

در این میان مهم ترین وظیفه بازارگردان حفظ پیوستگی قیمت سهم است. بازارگردان باید حجم زیادی از وجه نقد و سهم در اختیار داشته باشد و با استفاده از تعادل بین عرضه و تقاضا هم پیوستگی قیمت را حفظ کرده و هم از تفاوت نرخ بین مظنه ها منتفع شود. در نتیجه این دستورالعمل منجر به رونق عملیات بازارگردانی ناشرانی می گردد که بازارگردانی در آنها غیرفعال بوده است. افزایش دامنه نوسان تا 2 برابر مقدار مجاز شاید برای انجام مهم ترین وظیفه بازارگردان کمک کننده باشد، اما برای ایجاد یک ساختار درست بازارگردانی در بورس نیاز به بازنگری اساسی در دستورالعمل هاست که در آن باید منابع لازم در اختیار بازارگردان قرار گرفته و وظیفه حفظ پیوستگی قیمت برای آن ها تعریف شود.

 

  • نویسنده : هادی نصیری- مدیر سرمایه گذاری سبدگردان آسال
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز