طبق دستورالعمل فعلی در خصوص افزایش دامنه نوسان، دامنه ی نوسان از 5 به 6 درصد افزایش یافت. در دستور العمل اسبق با  حجم مبنا 1، بازارگردان موظف بود که حجم مبنای متعهد شده در خرید و فروش های روزانه خود را به یک تقلیل دهد.

به گزارش بورس امروز، طبق دستورالعمل فعلی در خصوص افزایش دامنه نوسان، دامنه ی نوسان از 5 به 6 درصد افزایش یافت. در دستور العمل اسبق با  حجم مبنا 1، بازارگردان موظف بود که حجم مبنای متعهد شده در خرید و فروش های روزانه خود را به یک تقلیل دهد.

دستورالعمل جدید مبتنی بر دستورالعمل سابق است که در آن مورد جدیدی در قالب نقض دستورالعمل حجم مبنای یک که در همان دستورالعمل سابق ابلاغ نگردیده است؛ براین اساس حجم مبنا بدون تغییر باقی ماند و دامنه نوسان از 5 به 6 درصد افزایش یافت.

حذف دو برابری دامنه نوسان در دستورالعمل عملیات بازارگردانی به واسطه این انتقاد بود که اصولا دامنه ی نوسان مبتنی بر عملیات بازار گردانی نیست و بازارگردان ها صرفا تنها متعهد به ایفای تعهدات خود در انجام معاملات روزانه سهام هستند.

حتی در بازار هیجانی بازار گردان بیش ازمیزان مورد تعهد خریدی انجام نخواهد داد. بنابراین افزایش دوبرابری دامنه نوسان به واسطه بازارگردان  در شرایط هیجانی بازارعملکرد مثبتی برای بازارگردان نخواهد بود و نمی تواند در مسیر جلوگیری از هیجانات کاذب فعالیت خاصی انجام دهد. هدف از افزایش تدریجی دامنه نوسان آشنایی سهامداران با ماهیت نوسانات بازار و افزایش قدرت تحلیل سرمایه گذاران است. به گونه ای که همزمان با افزایش دامنه نوسان مهارت تحلیلی سرمایه گذاران از لحاظ آموزش افزایش یابد تا  سهامداران آسیب کمتری ببینند.

در رابطه با اهمیت بازارگردانی نیز می توان گفت که برای برخورداری از بازاری عمیق و جلو گیری از تشکیل صفوف خرید و فروش، باید در روان سازی معاملات، بازارگردان وجود داشته باشد تا در حدود حجم تعیین شده از سوی سازمان بورس، فعالیت داشته باشند.
در نمادهای فاقد بازارگردان، به طور معمول سفته بازی و هیجانات صفوف خرید و فروش بیشتر است و سهم دیرتر به نقطه تعادلی خودش دست می یابد. اما با وجود بازارگردان سهم، مقدار دامنه نوسان روزانه را خواهد داشت و بالتبع سریع تر هم به نقاط تعادلی خواهد رسید. بر این اساس صفوف خرید و فروش نیز با سرعت بیشتری به نقطه تعادلی می رسند. بنابراین وجود بازار گردان برای نقدشوندگی سهام  و تعادل قیمت سهم الزامی است.

  • نویسنده : احمد اشتیاقی  - مدیرعامل کاوشگران بازار سرمایه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز
بیشتر بخوانید:  تلاش برای کاهش تاثیرات نوسانات قیمت بازار فولاد بر بازار خودرو و مسکن