، تعیین سقف به طور کلی برای معاملات در راستای مدیریت معاملات آن دارایی صورت می گیرد. تعیین سقف معاملات روزانه 100 هزار سهمی برای اوراق اخزا در بازار سرمایه و عدم عرضه زیاد می تواند نرخ بازدهی و سیر تقاضای این ابزار بدهی را مدیریت کند؛ تلاشی است در جهت کمتر تحت تاثیر قرار گرفتن بازدهی این اوراق است. عرضه این اوراق بدون بررسی و در یک بازه زمانی خاص می تواند منجر به افزایش حجم عرضه در آن بازه زمانی، کاهش قیمت اوراق و در نهایت  افزایش بازدهی بدون ریسک شود.

به گزارش بورس امروز، تعیین سقف به طور کلی برای معاملات در راستای مدیریت معاملات آن دارایی صورت می گیرد. تعیین سقف معاملات روزانه 100 هزار سهمی برای اوراق اخزا در بازار سرمایه و عدم عرضه زیاد می تواند نرخ بازدهی و سیر تقاضای این ابزار بدهی را مدیریت کند؛ تلاشی است در جهت کمتر تحت تاثیر قرار گرفتن بازدهی این اوراق است. عرضه این اوراق بدون بررسی و در یک بازه زمانی خاص می تواند منجر به افزایش حجم عرضه در آن بازه زمانی، کاهش قیمت اوراق و در نهایت  افزایش بازدهی بدون ریسک شود.

افزایش بازدهی بدون ریسک، اثرات منفی بربازار سرمایه دارد و جذاب تر شدن نرخ اوراق منجر به سرازیری بخشی از پول و تقاضا به سمت اوراق می شود. یکی از دلایل شرایط نامطلوب بازار سرمایه در پایان سال گذشته  رشد بی حساب و کتاب نرخ اخزا بود. در این میان نحوه تخصیص اوراق به پیمانکاران از سوی دولت می تواند در دوره های زمانی مختلف به صورت پلکانی انجام گردد.

در واقع تخصیص اوراق اخزا به صورت ماهانه به پیمانکاران می تواند از حاشیه های این امر بکاهد. عدم عرضه اوراق اخزا با حجم بالا، قیمت اخزاها و تاثیرات آن بر بازار سرمایه را بهتر مدیریت خواهد کرد. بر این اساس پیشنهاد می شود تخصیص این اوراق به پیمانکاران در بازه های زمانی مختلف صورت پذیرد.

 

  • نویسنده : ابراهیم ساجد- مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک خاورمیانه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز