نحوه تخصیص اوراق اخزا به پیمانکاران به نوعی به نرخ بهره بانک مرکزی مرتبط است و با افزایش نرخ بین بانکی نرخ این اوراق افزایش می یابد. لذا نرخ این اوراق بر اساس بازار نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره بانک مرکزی هماهنگ می گردد.

به گزارش بورس امروز، در حال حاضر با ثبات نرخ ها و بازارگردانی اخزاها، این اوراق از نرخ تقریبا ثابتی برخوردار شده اند. به رغم نظریه موجود در بازار سرمایه مبنی بر اختصاص اوراق اخزا به صورت ماهانه به پیمانکاران، معتقدم که این موضوع تأثیر خاصی بر بازار آن نخواهد داشت.

اگر این اوراق در یک زمان خاص و یکدفعه تخصیص داده شود ممکن است به صورت موقت نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد. اما با وجود بازارگردانی بانک مرکزی در این اوراق نباید نگران این موضوع بود. باتوجه به عدم آشنایی اغلب پیمانکاران با این اوراق،‌ تخصیص این اوراق به صندوق های سرمایه گذاری حاضر در بازار سرمایه از سوی دولت سبب خواهد شد تا پیمانکاران منابع حاصل از این اوراق را از صندوق ها مطالبه کنند.

با این اقدام از یک عملیات اضافی به مانند اختصاص این اوراق به پیمانکار و تبدیل این اوراق به وجه نقد کاسته می شود. از سوی دیگر سرمایه گذارانی که قصد تهیه این اوراق را دارند می توانند در صندوق های سرمایه گذاری، مبادرت به سرمایه گذاری در این اوراق نمایند و با محدودیت سقف معاملاتی ۱۰۰ هزار تایی مواجه  نشوند. اگرچه این تعیین سقف تاثیری بر بازار این اوراق ندارد و به مانند محدودیت تعیین سقف در سایر نمادهای معاملاتی صرفا برای کاهش فشار برسامانه معاملاتی بر نمادها اعمال می شود.

  • نویسنده : همایون دارابی- مدیرعامل سبدگردان داریوش
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز