عباسعلی حقانی نسب رئیس هیئت مدیره سبدگردان هدف با توجه به برگزاری مجامع به صورت آنلاین و غیرحضوری در پی شیوع بیماری کووید، فرصت مناسبی برای حضور تمام سهامداران شرکت در مجامع و ارزیابی عملکرد شرکت هاست.

به گزارش بورس امروز، عباسعلی حقانی نسب رئیس هیئت مدیره سبدگردان هدف با توجه به برگزاری مجامع به صورت آنلاین و غیرحضوری در پی شیوع بیماری کووید، فرصت مناسبی برای حضور تمام سهامداران شرکت در مجامع و ارزیابی عملکرد شرکت هاست.

تقسیم سود بیشتر در مجامع در پی عدم برخورداری شرکت ها از طرح های توسعه صورت می گیرد. اما با توجه به درنظر گرفتن معافیت مالیاتی برای شرکت ها در پی عدم تقسیم سود در بودجه و انتقال این سود به حساب سرمایه پیش بینی می شود که نسبت تقسیم سود در شرکت ها در سطح پایینی باقی بماند لذا منابع بیشتری برای شرکت ها باقی خواهد ماند.

در این میان این سوال به عنوان سوال کلیدی همیشه باید از سوی سهامداران در مجامع مطرح گردد که چرا شرکت ها منابع نقدی خود را به جای سرمایه گذاری در بازار سرمایه به منظور کسب بازدهی بیشتر، به عنوان سپرده در بانک ها نگهداری می کنند؟ همچنین در کنار این موضوع بحث افزایش دامنه نوسان و افزایش ریسک نوسان  گیری کوتاه مدت نکته مثبتی برای رشد بازار سرمایه به حساب خواهد آمد. با افزایش سطح تحلیل در بازار سرمایه و نگاه بازار سرمایه به نگاهی بلند مدت تر باعث جذابیت سهم هایی با ارزش ذاتی بالا می شود.

 

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز