صنعت بیمه یکی از ارکان توسعه اقتصادی کشورهاست و به عنوان بخشی از اقتصاد کشور لاجرم متاثر از سیاست ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور است. توسعه و گسترش بیمه می تواند در تامین سلامت افراد جامعه و افزایش پس اندازها و در نتیجه رشد بازار سرمایه و همچنین گسترش امنیت اقتصادی و حفظ و نگهداری ثروت ملی و تشویق و به کارگیری سرمایه توسط سرمایه گذاران به عنوان یک عامل بی بدیل ایفای نقش نماید.

به گزارش بورس امروز، صنعت بیمه یکی از ارکان توسعه اقتصادی کشورهاست و به عنوان بخشی از اقتصاد کشور لاجرم متاثر از سیاست ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور است. توسعه و گسترش بیمه می تواند در تامین سلامت افراد جامعه و افزایش پس اندازها و در نتیجه رشد بازار سرمایه و همچنین گسترش امنیت اقتصادی و حفظ و نگهداری ثروت ملی و تشویق و به کارگیری سرمایه توسط سرمایه گذاران به عنوان یک عامل بی بدیل ایفای نقش نماید.

ساختار بازار پولی و مالی کشور و محدودیت های سرمایه گذاری موجود، فضای رشد صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار داده است. صنعت بیمه برای رشد و تعالی تنها نمی تواند با دریافت حق بیمه بقای خود را تضمین نماید در حقیقت حق بیمه های دریافتی توسط این صنعت منبع اصلی برای سرمایه گذاری و ایجاد در آمد محسوب میشود. بنابراین نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورها صنعت بیمه سود اندکی از محل عملیات بیمه گری خود به دست می آورد و تنها با سرمایه گذاری مبالغ حاصل از عملیات بیمه گری می تواند سود موثری ایجاد نماید.

بیمه در اقتصاد کنونی جهان یکی از بخش های پیشرو در بازار سرمایه است و یکی از ابزارهای کارای مدیریت ریسک و تامین امنیت و آرامش خاطر که ازیک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی گردیده و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه گذاری شده و در پی آن، تولید با سرعت بیشتری رشد نموده و اقتصاد رونق می گیرد. در این میان صنعت بیمه به دلیل ماهیت توزیع کنندگی ریسک و تامین کنندگی منبع مالی بلندمدت در اقتصاد و به دلیل وجود رشته های مختلف بیمه ای که نقش هماهنگ کنندگی بازارهای مالی را بر عهده دارند، می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک شایانی نماید.

صنعت بیمه به طور مستقیم در شاخص ها و زیرشاخص های بهبود فضای کسب و کار وارد نمی شود، اما از طریق اثرگذاری بر بازارهای مالی و بر شاخص های بهبود فضای کسب و کار، می تواند شرایط توسعه کسب و کا ررا فراهم آورد. از مهمترین شاخص های بهبود فضای کسب و کار می توان به شاخص اخذ اعتبار و همچنین حمایت از سرمایه گذاران اشاره نمود.

شاخص اخذ اعتبار به میزان دسترسی به منابع مالی اشاره دارد و در این زمینه صنعت بیمه نقش مستقیم و غیر مستقیم در نظام تامین مالی و تسهیل فرایند تامین اعتبار ایفا می نماید و می تواند شاخص فضای کسب و کار را ارتقا بخشد. شاخص حمایت از سرمایه گذاران به طور عمده به فضای حقوقی بازار سرمایه بر می گردد اما زیرشاخص حمایت از سهامداران که در این شاخص وجود دارد جایگاه فعالیت صنعت بیمه برای گسترش نقش بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز