تعهد پذیره نویسی و بازار گردانی در سال مالی 1400، تامین سرمایه لوتوس پارسیان را سود آور کرد.

به گزارش بورس امروز، مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان طی نامه ای خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار به بیان دلایل تغییر بیش از 30 درصدی سود (زیان) عمیاتی این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل، پرداخته است.

مجتبی تقی پور در نامه خود آورده است: افزایش میزان تعهد پذیره نویسی و بازار گردانی اوراق بهادار و همچنین افزایش حجم صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت و در نهایت درآمدهای کارمزدی شرکت را از جمله دلایل افزایش سود این شرکت در سال مالی منتهی به سی ام دی ماه 1400 است.

وی ادامه داده است: منابع ناشی از این افزایش موجب افزایش درآمدهای سرمایه گذاری نیز شده است.
مدیرعامل “لوتوس” تصریح کرده است: مجموع عوامل فوق موجب افزایش 50 درصدی سود عملیاتی سال مالی منتهی به سی ام دی ماه 1400 این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است.
منبع: کدال