صدرا قرار داد 8.1 میلیون یورویی برای ساخت کشتی چندمنظور منعقد کرد.

به گزارش بورس امروز، مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران( صدرا) خبر از انعقاد قرار داد ساخت و فروش دومین کشتی چندمنظوره حمل بار خشک و کانتینر 3500 تنی داد.
علی زارعی ادامه داده است: این قرار داد مابین شرکت کشتیرانی مازندران به عنوان خریدار و شرکت پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل( شرکت فرعی) به عنوان سازنده و فروشنده صورت گرفته است.
به گفته وی؛ با توجه به مذاکرات صورت گرفته، بابت اخذ پروژه ضمانت نامه ای به کارفرما ارائه نشده و تا کنون وجوهی از بابت پروژه دریافت نگردیده است.
وی با اشاره به مالكيت 100 درصدی ناشر در شركت تحت كنترل، مبالغ ارزی و ریالی این قرار داد را به ترتیب برابر 8.1 میلیون یورو و 691 میلیارد ریال ذکر کرده است.
مدیرعامل خصدار با اشاره به اجرای این پروژه توسط شرکت صدرا، 80% سود اجرا را متعلق به صدرا و 20% را به صدرا ساحل عنوان کرده است.
وی در نامه خود قابل ذکر دانسته که اعلام کند: در کشتی دوم با توجه به مشابهت مشخصات فنی با کشتی اول به دلایل استفاده از طراحی کشتی اول و عدم هزینه مجدد و هم افزائی در ساخت کشتی دوم، افزایش سود برآورد شده است.
زارعی میزان افزایش این سود قابل پیش بینی را 15 درصد اعلام کرده است.

  • منبع خبر : کدال