تغییرات نرخ طلا سود "فزر" را افزایش داد.

به گزارش بورس امروز، ابوالفضل رستمخانی مدیرعامل شرکت پویازرکان آق دره در خصوص دلایل تغییر بیش از 30 درصدی سود عملیاتی سال 1400 نسبت به سال 1399، اظهارداشت: افزایش سودعملیاتی این شرکت ناشی از افزایش نرخ فروش کانسنگ طلا با توجه به تغییرات نرخ طلاست.
وی همچنین از کاهش نرخ هزینه حقوق دولتی با توجه به عیار کانسنگ طلای استخراجی و افزایش سود شرکت های فرعی در دوره گزارش به عنوان دیگر دلایل این تغییرات نام برد.

  • منبع خبر : کدال