مدیرعامل سیمان بجنورد با اشاره به ارایه قیمت های تمام شده کارخانجات سیمانی به انجمن صنفی سیمان، گفت: افزایش نرخ سیمان از سوی انجمن صنفی پگیری می شود.

معصومی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سیمان بجنورد در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، به نیاز هر یک متر مربع مسکن (با فرض بتنی بودن سازه) به 200 کیلوگرم سیمان اشاره کرد که بر این اساس عدد حاصله از ضرب 200 کیلوگرم سیمان در متراژ مسکن ملی با میزان افزایش تقاضا برای سیمان برابر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در هر استان طرح مسکن ملی بسته به میزان سرمایه گذاری تعیین خواهد شد، اظهار داشت: بر این اساس سهم هر شرکت ساختمانی و انبوه ساز در اجرای طرح ملی مسکن مشخص خواهد شد، لذا می توان با در نظر گرفتن این موضوع مبادرت به خریداری و سرمایه گذاری سهام شرکت های ساختمانی حاضر در بازار سرمایه کرد.

مدیرعامل سیمان بجنورد در خصوص برطرف نمودن نیاز بازار و خصوصا طرح ملی مسکن از سیمان با توجه به محدودیت های سوخت و قطعی برق گفت: در صورت عملیاتی شدن طرح نهضت ملی مسکن در سال جاری و مواجه با محدودیت انرژی، کارخانجات سیمانی قادر به تامین نیاز بازار نخواهند بود. اما بازار می تواند بدون طرح نهضت ملی نیاز  سیمان خود را تامین کند و حتی از امکان صادرات مازاد آن نیز برخوردار خواهد بود.

مدیر عامل سیمان بجنورد به محدودیت موجود در برق اشاره کرد که منجر به برنامه ریزی در این شرکت سیمانی برای برخورداری از  ذخیره داخلی کلینکر شده است. به گونه ای که هنگام مواجه شرکت با قطعی برق، این شرکت از کلینکر  کافی برخوردار است تا به این واسطه قادر به تامین نیاز استان و تولید حداکثری باشد.

معصومی افزایش نرخ سیمان را تا پایان سال جاری بعید می دانست و اظهارداشت: با توجه به افزایش هزینه های صادرات  اعم از بنادر، حمل و نقل و عوارض به نظر میرسد که صادرات نیز دیگر برای شرکت ها و کارخانه های تولیدی مقرون به صرفه نباشد.

وی ادامه داد: این افزایش هزینه ها در صادرات سبب می شود که کلینکر تولیدی تنها در داخل کشور به فروش رسد و منتج به یک رقابت منفی داخلی در بازار کشور خواهد گردید.

مدیرعامل سیمان بجنورد افزود: ما قیمت های تمام شده خود را به انجمن صنفی سیمان ارائه کرده ایم و درخواست افزایش نرخ سیمان بر عهده انجمن خواهد بود.