20 درصد از سهام شرکت تولید ژلاتین کپسول شامل 40 میلیون سهم در محدوده قیمتی 560 تا 570 تومانی هر سهم و با سهمیه 200 سهمی هر کد حقیقی و حقوقی در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه اولیه می شود.

به گزارش بورس امروز، شرکت توليد ژلاتين کپسول ايران  با سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی سود هر سهم سال مالی گذشته را ۷۵۵ ریال و سود سال جاری را ۱۰۷۲ ریال پیش بینی کرده است.

سال گذشته افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۱۲۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسید. مبلغ ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات سررسید شده و مبلغ ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته به منظور افزایش سرمایه این شرکت در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید:  سهام آسیایی درجازد