شاخص کل هموزن در دو ماه اخیر عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته که نشان از توجه معامله گران بازار به سهم های کوچک و متوسط بازار بوده است.

به گزارش بورس امروز، شاخص کل هموزن در دو ماه اخیر عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته است که نشان از توجه معامله گران بازار به سهم های کوچک و متوسط بازار دارد. ابهامات ناشی از قطعی برق صنایع و عوازص صادراتی از مهمترین دلایل تمرکز بازار بر سهم های کوچکتر بوده است.
همانطور که در تصویر مشخص شده شاخص کل‌هم وزن در محدوده ۴۳۰ الی ۴۴۰ هزار واحدی محدوده مقاومتی بسیار مهمی را پیش روی خود دارد. با توجه به نزدیک شدن به این مقاومت حائز اهمیت، مادامی که شاخص هم وزن از پس مقاومت ذکر شده برنیاید، شرایط بازار منفی خواهد بود.

  • نویسنده : بابک قاسم زاده- تحلیلگر بازارسرمایه