بازار مسکن و اوراق مسکن همیشه به صورت موازی و در راستای یکدیگر حرکت کرده اند. معمولا در هنگام تغییر قیمت ها در بازار مسکن، تقاضای اوراق مسکن در بازار سرمایه نیز افزایش می یابد.

به گزارش بورس امروز، افرادی که قدرت و توانایی خرید این اوراق را دارند، سعی می کنند با خرید این اوراق از بازار مسکن عقب نمانند. و در سال جاری‌ با توجه به عدم وجود هر گونه تحولات خاصی در بازار مسکن،‌ تقاضا برای اوراق مسکن در بازار سرمایه به گونه ای بود که تغییر در نرخ  این اوراق در یک رنج مشخصی صورت گرفت. اگرچه قیمت اوراق مقدار کمی از افزایش برخوردار شد اما این افزایش به قدری نبود که تغییرات شگرفی در وضعیت قیمت اوراق ایجاد کند، در نتیجه بازار اوراق مسکن از یک ثبات برخوردار بود.

از سوی دیگر در ماه مبارک رمضان هم معاملات چندانی در این بازار صورت نگرفت. لازم به یادآوریست که معاملات مسکن به صورت معمول بعد از فصل پایان مدارس شروع  می شود لذا از زمستان سال گذشته تاکنون تغییرات چندانی  درتقاضای این اوراق وجود نداشت و تنها شاهد یک تغییر افزایشی بسیار محدود بوده ایم. در حال حاضر در فصل رکود بازار مسکن قرار داریم. سال های 1400 و 1401 به مانند سال های 1398 و 1399، سال های رونق مسکن نخواهند بود.

معمولا هرچه به جلو رویم به سیکل رکود مسکن نیز نزدیک تر خواهیم شد؛ مگر آنکه با حصول توافق در برجام و ورود سرمایه های خارجی یا سرمایه گذاران و شرکت های خارجی به عرصه اقتصادی کشور، جریان ورودی منابع به بخش مسکن دچار تغییرات زیادی مانند رادیکال شود تأثیرات زیادی بر اقتصاد مسکن  برخی مناطق گذارد و بازار را بعضا در برخی مناطق از حالت رکودی خارج نماید.

اما در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود هر چه به سمت جلو پیش می رویم شاهد پیشی گرفتن تقاضای مصرفی مسکن از تقاضای سرمایه ای خواهیم بود؛ حتی می توان گفت که در عمق رکود مسکن به جایی خواهیم رسید که در این بازار تنها تقاضای مصرفی باقی خواهد ماند. برخلاف آنچه تصور می شد این رکود، رکود عمیق و بی مانندی نبوده است، البته در حال شکل گیری با یک شیب مشخص است و برخلاف سال های گذشته در دوره های قبل از رکود و رونق، تقاضا برای خرید اوراق مسکن چندان کاهش نیافته است؛ ‌اما آنچه که مشخص است تقاضای ساخت مسکن دچار کاهش رادیکالی شده است به گونه ای که تقاضای جواز و پروانه ساخت با کاهش چشمگیری همراه بوده است.

 

 

  • نویسنده : حمیدرضا شیرزاد - معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری مسکن
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز