سود سال 1400 شبریز به حق تقدم های پالایش نفت تبریز تعلق نمی گیرد.

به گزارش بورس امروز، جواد محمد باقرزاده مدیرامور مالی پالایش نفت تبریز، در خصوص تقسيم سود 1400 این شرکت اظهار داشت: طبق پيشنهاد هيات مديره و سهامدار عمده شرکت پالايش نفت تبريز سود تقسيمي سال مالي 1400 حداقل معادل درصد تقسيم سود سال قبل خواهد بود.
وی ادامه داد: به حق تقدم ها بعلت عدم ثبت تا مجمع 1400 سود تعلق نخواهد گرفت. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

  • منبع خبر : کدال