در پی مزایده سهام شرکت فرآورده های ساختمانی، وآتی بابت هر سهم 1.234 ریال سود غیرعملیاتی شناسایی کرد.

به گزارش بورس امروز، مدیرعامل شرکت شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به انتشار آگهی های منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار و اطلاعیه های منتشره در سامانه کدال در روزهای 27 و 30 فروردین ماه امسال در خصوص برگزاری مزایده عمومی واگذاری 86.36% از سهام شرکت فرآورده های ساختمانی (سهامی خاص) متعلق به شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (از شرکتهای تابعه این شرکت) اشاره کرد.
سعید فایقی اظهارداشت: در مزایده واگذاری 211.810.446 سهمی این شرکت، شرکت توسعه صنعتی خودروسازی زر با پیشنهاد قیمت 5.583.000 میلیون ریال بعنوان برنده مزایده تعیین شد.
وی با اشاره به دریافت سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 278.650 میلیون ریال پنجم اردیبهشت ماه امسال و موافقت اصولی بانک خاورمیانه در خصوص صدور ضمانت نامه تعهدپرداخت به مبلغ 6.682 میلیارد ریال به نفع این شرکت بابت تضمین مزایده مذکور، اظهارداشت: بر این اساس سایر اقدامات لازم در خصوص تنظیم قرارداد و واریز بخش نقدی ثمن معامله در حال انجام است که متعاقباً پس از آماده شدن مدارک مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.
مدیرعامل “وآتی” تصریح کرد: بدیهی است سود حاصل از فروش مذکور مبلغ 5.554.000 میلیون ریال و به ازای هر سهم مبلغ 1.234 ریال خواهد بود.
وی اضافه کرد: در صورت انصراف شرکت توسعه صنعتی خودروسازی زر از امضا قرارداد، صرفاً سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 278.650 میلیون ریال به نفع این شرکت ضبط خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال