هیئت مدیره شرکت پشم شیشه ایران به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه 2 هزار و 500 میلیارد ریالی داد.

به گزارش بورس امروز، بر اساس گزارش توجیهی هیئت مدیرة شرکت پشم شیشه ایران، سرمایه این شرکت از مبلغ 500 میلیارد ریال به 3 هزار میلیاردریال افزایش می یابد.
در این پیشنهاد محل تامین منابع مالی این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی اعلام شده است که در 18 اردیبهشت ماه 1401 به تصویب هیئت مدیره رسیده است.
پیشنهاد این افزایش سرمایه جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

  • منبع خبر : کدال