شرکت سرمایه گذاری معادن وفلزات مجوز افزایش سرمایه 129 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته را از سوی سازمان بورس دریافت کرد.

به گزارش بورس امروز، بر اساس این مجوز، سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات از 84 هزار میلیارد ریال به 192 هزار و 428 میلیارد ریال افزایش می یابد.
در این افزایش سرمایه 108 هزار و 428 میلیارد ریالی، 64 هزار و 428 میلیارد ریال آن از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و 44 هزار میلیارد ریال آن از محل سود انباشته خواهد بود.

این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالي، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‏هاي سرمايه‏ پذير و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‏هاي سرمايه ‏پذير در سرمایه “ومعادن” انجام خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال