مدیرعامل شپارس دلایل تعدیل 30 درصدی این شرکت را اعلام کرد.

به گزارش بورس امروز، مدیرعامل شرکت بین المللی محصولات پارس، در بیان تعدیل بیش از 30 درصدی سود این شرکت نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل، به گزارش تفسیری و صورت های مالی حسابرسی نشده 6 ماهه دوره مالی منتهی به 29/12/1400 اشاره کرد.
حسن بغدادی اظهارداشت: کاهش سود عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل، عمدتا ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش در نرخ جهانی برخی مواد خارجی و همچنین افزایش نرخ ارز بود.
وی همچنین از عدم اصلاح نرخ فروش محصولات داخلی مصوب به خصوص در سه ماهه پایانی سال گذشته با توجه به تصمیم آنی دولت مبنی بر حذف درج قیمت مصرف کننده و درج قیمت تولید کننده بر محصولات به عنوان عامل دیگری بود که باعث شد تا در مقابل شوک این تصمیم گیری افت قابل توجهی این سود نماید.
مدیرعامل شپارس ادامه داد: موارد مذکور باعث افزایش در بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی و کاهش در سود آوری شرکت در دوره جاری نسبت به دوره قبل شد.

  • منبع خبر : کدال